Fundacja powstała aby chronić, pomagać, reagować i edukować. Dzięki nadanej nam formie prawnej możemy pomagać jeszcze bardziej skutecznie.  Wiemy że nie uda nam się uratować wszystkich potrzebujących zwierząt, niestety jest ich zbyt wiele a skala bezdomności  jest nadal zatrważająca. Działając lokalnie chcemy:

  • Zapobiegać bezdomności i niekontrolowanemu rozrodowi psów i kotów poprzez   zwiększenie świadomość ludzi  (informowanie o zaletach kastracji i sterylizacji, propagowanie czipowania zwierząt)
  • Uczestniczyć  czynnie w działaniach zmierzających do  ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt  bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę fundacji
  • Prowadzić zbiórki żywności w wybranych placówkach szkolnych i przedszkolnych, połączone z programem edukacyjnym dla najmłodszych
  • Zapobiegać złemu traktowaniu zwierząt
  • Pomagać bezdomnym zwierzętom poprzez dokarmianie, leczenie i oraz  szukanie im domów tymczasowych lub stałych